Subsidies

PRIVÉ

WACHT NIET!

Maak vandaag nog gebruik van de BTW teruggave en bestel een compleet zonnepanelen pakket.

Uw dak beschermt u vandaag tegen weer en wind maar heeft verder geen enkel rendement. Dat kan vanaf nu anders, door middel van het plaatsen van zonnepanelen. U krijgt goedkope groene stroom die u direct kunt verbruiken. Hierdoor wordt uw energiefactuur veel lager.

Door gebruik te maken van regelingen zoals de KIA en EIA die de overheid ondernemers biedt, betaalt u uiteindelijk een zeer gering deel van de werkelijke investering.

 • Zonnepanelen kunnen een aardig deel van uw stroomverbruik opvangen
 • De totale CO2 voetafdruk van uw bedrijf daalt door het plaatsen van zonnepanelen
 • Aantoonbaar groener imago voor uw bedrijf door reductie van CO2 emissies
 • De belastingdienst betaalt mee aan uw investering!

Krijg ik subsidie voor zonnepanelen?

De subsidie op zonnepanelen is gestopt. Wel zijn er verschillende financiële regelingen om de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen aantrekkelijk te maken.

Regelingen voor de aankoop en installatie van zonnepanelen

Om zonnepanelen te financieren kunt u gebruik maken van de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening biedt u de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden energiebesparende investeringen in of aan uw huis te financieren. Daarnaast kunt u de btw over de aankoop en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst.

Regelingen voor zelfgeproduceerde stroom

Als de zonnepanelen geïnstalleerd zijn, kunt u de stroom die u niet gebruikt, aan het elektriciteitsnet leveren. Hiervoor krijgt u een vergoeding. Dit heet salderen. De salderingsregeling geldt tot 1 januari 2023. Vanaf 2023 wordt de regeling langzaam afgebouwd tot 2031.

ZAKELIIJK

VEEL VOORDEEL!

Afhankelijk van de rechtsvorm, stroomverbruik en de te investeren bedrag kunt u in de meest gunstigste geval rekenen op een terugverdientijd van 4 jaar met een rendement van 6- 7% over een periode van 20 jaar.

Voor de zakelijke gebruiker zijn zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand zeer aantrekkelijk, vanwege verschillende fiscale aftrekposten.
Op dit moment zijn er de volgende fiscale mogelijkheden:

  SDE+ subsidie

 • Met de energie-investeringsaftrek is het mogelijk om naast de gewone afschrijving van uw investering een extra aftrekpost toe te passen.
 • Met deze aftrek kunt u 41,5% van uw investering in zonnepanelen aftrekken van de bedrijfswinst.
 • Dit levert gelijk een belastingvoordeel op welke afhankelijk is van uw fiscale situatie.
 • Voor een BV is het voordeel maximaal 25% en voor een IB ondernemer is het voordeel zelfs maximaal 52%.
 • Naast deze energie-investeringsaftrek kunt u daarnaast ook gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De investering in zonnepanelen kunt u tot maximaal 28% extra (bovenop de energie-investeringsaftrek) van uw bedrijfswinst aftrekken.

De hoogte van het percentage is afhankelijk van de totale investering die u in een bepaald jaar doet. Dit leidt direct tot een lagere belastingheffing en een liquiditeitsvoordeel.

Op de investering die u doet in zonnepanelen op uw dak schrijft u als ondernemer af. Deze afschrijving komt ten laste van uw winst. Over het gedeelte van de afschrijving hoeft u geen belasting te betalen en dit leidt tot een voordeel van maximaal 25% in het geval van vennootschapsbelasting en maximaal 52% in het geval van inkomstenbelasting. Hiervoor is het uiteraard wel van belang dat u als ondernemer winst maakt.